koerierdienst gent

Levering (express levering)

is een deel van de eigendom overdracht. En omvat alle handelingen de welke tot doel heeft een bepaalde goed van het vermogen van een eigenaar van het vermogen tot de andere te doen overgaan. Zonder effectieve aflevering is de eigendom overdracht niet voldaan en kan het eigendom van een goed niet effectief overgaan. Levering bestaat altijd uit twee verschillende onderdelen: een goederenrechtelijke overeenkomst en een leveringshandeling.

Goederenrechtelijke overeenkomst (contract)

Voor de levering die in de wet bepaald wordt is in het begin een goederenrechtelijke overeenkomst vereist, tenzij voor andere levering een mondelinge afspraak voldoende kan zijn. En dit overeenkomst wordt als een meerzijdige rechtshandeling besloten tussen de vervreemder die verklaart het goed vanuit zijn vermogen te willen doen overgaan enerzijds en een verkrijger anderzijds in wiens vermogen het goed vervolgens zal overgaan en de verkrijger deze verklaring natuurlijk aanvaardt.

En wat voor leveringshandeling (Levering)

precies vereist is voor levering is afhankelijk van het over te dragen type goed. Er zijn aantal verschillende formaliteiten bij de levering te verrichten en de formaliteiten zijn afhankelijk van aard van levering (niet-registergoed, registergoed of een vorderingsrecht).
Vervoer of Transport
is een verplaatsing van personen of goederen van ene plaats naar andere (juridisch "zaken"). En dit verplaatsing kan gebeuren met verschillende vervoersmiddelen zoals een fiets, auto, trein, vliegtuig e.z.v. Bij vervoer kunnen de goederen een tastbare type zijn (goederenvervoer), vloeistoffen (tanktransport), gassen (aardgas), dieren (veetransport) of mensen (personenvervoer), maar kunnen ook een niet tastbare zaken zoals energie (elektriciteitstransport bij Eandis)) of informatie (datatransport via internet netwerken). snelkoerier gent 
Goederenvervoer
is een verplaatsing van goederen over de weg met vrachtwagen, over het water met schip, over spoorwegen met trein, via lucht met vliegtuig, e.z.v. Goederenvervoer in bepaalde omstandigheden kan van een logistieke dienstverlening ook deel uitmaken.
Personenvervoer
Verplaatsing van personen van ene plaats naar andere met een daarvoor beschikte vervoersmiddel wordt genoemd een personenvervoer. Er zijn twee verschillende typen van personenvervoer. Particulier personenvervoer - een vervoer van personen met fiets, auto, boot, motor, ..e.z.v en een Collectief personenvervoer (Openbaar Vervoer OV in Belgie) - een vervoer van personen georganiseerd door staat zoals treinvervoer, OV te water stads- en streekvervoer besloten busvervoer, taxivervoer, ... e.z.v. Google+