koeriersdienst BelgieKoeriersdienst beginnen of als koerier starten is niet zo evident en simpel in België. Vandaag in dit artikel gaan we uitlichten hoe een koeriersdienst beginnen of koeriersbedrijf kunnen starten in België. Er zijn aantal voorwaarden opgelegd door overheid (Ministerie Mobiliteit en Vervoer) dat de ondernemers moeten voldoen voor dat ze aan een Uitgezonderd de vervoerders of koeriersdienst die minder dan 500 kg vervoeren of een koerier met personenwagen. Van dit uitzondering te kunnen genieten moeten de wagens van koeriersdienst een nuttig laadvermogen (identificatieverslag door keuring afgeleverd) minder dan 500 kg hebben. De bestelwagens zoals Mercedes Vito, Opel Vivaro, Renault Trafic, ... hebben in meest gevallen natuurlijk de laadvermogen meer dan 500 kg, maar dit kan aangepast worden bij officieel dealer van desbetreffende merken. Er worden codes aangepast tot lichte vracht type 'lite', gelijkvormigheidsattest vervangen en opnieuw keuring passeren en dan een nieuwe identificatie verslag voor de wagen van uw koeriersdienst aan de hand met nuttig laadvermogen tot 500 kg.
De aanpassing kostprijs is verschillend bij merk Renault 90€ tot 185 bij merk Opel en nog keuring kosten erbij. Dus om toegang tot beroep als transport ondernemer of koeriersdienst (vervoer voor rekening van derden) te hebben moet kandidaat vervoerder, in ons geval koerier of koeriersdienst starter, aan 4 voorwaarden voldaan:
Een ondernemings adres (bvba, zelfstandige of een filiaal der buitenlandse koeriersdienst maakt niet uit) moet officieel in Belgie zich bevinden. Actief BTW nummer + adres in Belgie.
de persoon ondernemer (natuurlijke persoon) die koeriersdienst wil beginnen of leiden moet een getuigschrift (diploma) van vakbekwaamheid voor goederen vervoer voor rekening van derden nationaal of internationaal afleggen. Deze cursussen worden georganiseerd  door Instituut weg Transport & Logistiek Belgie (ITLB). Er zijn 20 vakopleidingen in totaal en voor alle 20 moeten de cursisten voor examencommissie kunnen slagen. 6 schriftelijk en 14 mondelinge examens. En de cursisten die schriftelijke examens niet geslaagd geraken hebben geen toegang tot mondelinge examens. In algemeen alleen maar 30% cursisten slagen de schriftelijke examens en 80% van voordien geslaagde 30% mondelinge en vervolgens minder dan 30% cursisten krijgen en diploma aan de hand, want de cursussen zijn zwaar en moeilijk te volgen voor gewone niet hoog opgeleid vervoerders chauffeurs of koeriers. De kostprijs der cursussen bedraagt rond 800€ en de helft van de prijs kan gerecupereerd worden en terugbetaald door overheid als beroepsopleiding voor koeriersdienst. En de personen die geen examens kunnen slagen en aan diploma niet geraken of geen cursussen hebben gevolgd maar toch een koeriersdienst willen beginnen kunnen een diploma huren. Een natuurlijke persoon de eigenaar van diploma kan zijn vakbekwaamheid 5 keer in andere koeriersdienst of transport ondernemingen brengen (1 keer via contract en 4 keer zelf in zaak inschrijven als zaakvoerder met financieel volmacht). De kostprijs  beginnen vanaf 250€ per maand en is makkelijk te vinden op kapaza.be of 2dehands.be. De buitenlandse diploma's va EU landen (Nederland, Duitsland, Polen,.. ) worden voorlopig nog aanvaard in Belgie  maar daar willen ze aan veranderen en alleen maar met Belgische diploma's koeriersdienst laten starten in Belgie. Opleidingen te volgen en examens te slagen in andere landen zijn wat makkelijker dan in Belgie. In Nederland bijvoorbeeld kunnen ze elke vakopleiding apart in examen proberen slagen in aantal keren tot ze geslaagd geraken en in Belgie 6 schriftelijke samen en pas nadien 14 mondelinge ook samen en geen enkele examen apart en 3 keer schriftelijke niet geslaagd opnieuw volledig cursus volgen. Het verschil is dat in Belgie we geen eigen programma hebben en volgen we gewoon de Zwitserse programma van IRU Academy en andere landen zijn eigen programma in zijn gemak. 
Bewijs goed gedrag voor koeriersdienst
bewijs goed gedrag en zeden van de persoon die koeriersdienst zal leiden en aangevraagd bij politie. Er mogen geen ernstige of herhaalde misdrijven en veroordelingen opgelopen zijn. Kleine veroordelingen zoals slagen en verwondingen of veroordelingen met uitstel mogen wel maar herhaaldelijk niet, boetes  opgelegd door rechtbank tot 2000€ en als meer dan 2000€ in verschillende keren wordt de persoon onbetrouwbaar verklaard, ernstige veroordelingen in fraude met btw en belastingen mogen ook niet. Bij twijfels gewoon de bewijs goed gedrag en zeden faxen aan mobiliteit een vervoer en ze zullen daarop reageren en betrouwbaar verklaren of niet.
vervoersvergunningwaarborg van de bank, verzekering of financieel instelling. De regel van financiële draagkracht is dat de vervoersonderneming koeriersdienst moet aantonen dat ze een borgtocht of waarborg heeft gesteld voor eerste wagen 9000€ en voor alle daarop volgende wagens per 5000€. Voor een betrouwbaar klant van de bank zal dit geen probleem bezorgen en de kostprijs daarvoor is rond 25€ per mand.
Moet wel opletten dat de persoon die koeriersdienst beginnen of leiden niet in zwarte lijst bij Nationaal Bank van Belgie is opgenomen door zijn schulden of credit achterstallingen en vervolgens weigeren banken meestal in waarborgen of borgtochten. In dit geval moet de persoon die koeriersdienst wil beginnen eigen geld storten op geblokkeerde rekening en een bewijs van waarborg laten maken maar op eigen geld.
 Als de ondernemer of persoon die een koeriersdienst wil beginnen of als koerier wil starten alle bovengenoemde voorwaarden heeft voldaan moet hij een aanvraag indienen bij Mobiliteit en Vervoer tot vervoersvergunning. De wagen of wagens van koeriersdienst moeten voor de aanvraag ingeschreven en volledig in orde zijn en alle kopieën van documenten (inschrijvingsformulier, keuringsbewijs, verzekering, ... ) moeten bij de aanvraag verzonden worden. De formulieren voor waarborgen, vervoersvergunningen en contracten kunnen iedereen op de site Mobiliteit en Vervoer aanschaffen. Daarna wordt een hoofdvervoersvergunning voor zetel en vergunningen voor elke wagen apart met kopieën afgeleverd door Mobiliteit en Vervoer. Hoofdvervoersvergunning en vergunningen voor elke wagen in bedrijfszetel van koeriersdienst te bevaren en kopie in elke wagen. En nu zijn we klaar en kunnen we aan koeriersdienst beginnen. Succes ermee!!! Google+